Nedenfor finner du vår faste dags-, ukerytme for barnehageåret 2017/2018

 

Dagsrytme:

TID

HVA

0700

Barnehagen åpner

0800-0900

Frokost

0900-0945

Frilek

ca 0945-1000

Samling (tidspunkt varierer litt fra avd til avd

1000- 1130

Ukeaktivitet (se ukerytme)

11/1130

Lunsj

1230 – 1400

Frilek /hvile for de minste

1400 -1430

Eventyr for 3-6 åringene

1430 – 1500

Frukt

1500 – 1700

Frilek

1700

Stengetid

Ukerytme:

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Veslefrikk

Turdag

Årstidsaktivitets-forberedelser/

Kunst og håndverk

Lek ute og inne i fokus

Møtedag

Årstidsaktivitets-forberedelser/

Kunst og håndverk

Musikk,

baking og

husarbeid

Askeladden

Baking og

husarbeid

Årstidsaktivitets-forberedelser/

Kunst og håndverk

førskolegruppe

Lek ute og inne i fokus

Møtedag

Årstidsaktivitets-forberedelser/

Kunst og håndverk

førskolegruppe

Turdag

 

 

 

 

 

 

MAT

V: Matpakke

L og A: Bakedag

Grønnsaksmat

Matpakke

Grønnsaksmat

V: Bakedag

L og A: Matpakke

 De dagene det står flere aktiviteter deles det inn i grupper.

Tradisjonene våre

Vi bygger opp gode tradisjoner for barnehagen vår. Samtidig tar vi vare på de kjente norske tradisjoner. Vi feirer høytidene på barnas premisser og streber etter å være et supplement til familiens egen feiring.

ü  Høstfest: vi feirer årstiden med en festdag, hvor barna har med seg frukt/grønt til et felles måltid eller blomster/annet pynt til barnehagen. Vi synger høstsanger på samling. Sammen med Ridder Georg «bekjemper» de største barna dragen som holder prinsessen fanget. Vi spiser «drageblodsuppe»

ü  Brannvernuka: Vi melder oss på den nasjonale brannvernuke. Vi har ekstra fokus på brannsikkerheten og snakker om hva vi skal gjøre hvis brannalarmen går. Vi får besøk av Eldar og Vanja.

ü  FN dagen: Den dagen har vi fokus på FNs barnekonvensjon og barns rettigheter. Vi skriver brev og tegner til vårt fadderbarn Beatrice som bor i Kwapa i Uganda. Vi har en fellessamling, hvor vi synger sanger om toleranse. Og så koser vi os med boller med glasur i «alle regnbuens farger».

ü  Høstutstilling: Vi inviterer foreldrene våre til en fin utstilling hvor vi presenterer hva vi har jobbet med i løpet av høsten. Vi serverer «sjampis» og kake. Vi byder foreldrene velkommen kl 15 30 med en liten utekonsert.

ü  Lanterne/St.Mikaelsfest: i hele november måned tennes lys hver morgen for å lyse opp i og forberede oss til «mørketiden». Vi synger lanternesanger og leser eventyret om Ridderen St. Martin, som bringer lyset til oss. Vi slutter måneden av med en fest sammen med foreldrene. Vi får besøk av «lyktemannen», som bringer med seg måne-, sol-, og stjernekaker. Hele denne festen foregår ute i skjæret fra lykter og fakler.

ü  I desember har vi aktiviteter som skaper julestemning og fremmer julefred. Vi ønsker å være et supplement til familiens julefeiring – IKKE en konkurrent.

ü  Adventssamling: Hver mandag (etter adventsøndagen) har vi adventssamling. Vi tenner adventslys, har adventkalender og synger julesanger.JUKLEPAKKER

ü  Lucia: på morgenen går de største barna (4 og 5 åringene) i tog og synger Luciasangen for de minste. Vi har på forhånd bakt lussekatter som vi koser oss med denne dagen. De eldste barna besøker saniteten.

ü  Nissefest: vi kommer til barnehagen denne dagen utkledd som nisser. Vi synger julesanger og koser oss med julegrøt og saft, og hvem vet; kanskje dropper julenissen innom? Vi har julebio med reisen til julestjernen.

ü  Julegløgg: Foreldrene inviteres til barnehagen og vi ønsker hverandre en god jul med en uformell gløgg i «hentetiden».

ü  Ski og ake dag:Vi vurderer utetemperaturen i januar eller februar.

ü  Samefolkets dag 6/2: vi lærer om samefolket, deres nasjonaldrakt, joiking og flagget.

ü  Karneval Vi kler oss ut. Vi har karnevalsleker og «slår katta ut av sekken». og så får vi besøk av Kong Vinter.

ü  Påskefrokost: Vi inviterer foreldrene til frokost i barnehagen. Senere den dagen har vi Påskeharefest

ü  Grunnlovsfest: 16 mai Vi forbereder barna til 17. mai med flagg og 17. maisanger og avslutter med en fest og vi går i felles tog med saniteten

ü  Avslutningsfest for skolebarngruppen.

ü  Sommerfest: FAU arrangerer utefest etter barnehagens åpningstid.

ü  Barnas bursdager: feires ved at vi heise flagget ute. Inne gratulerer vi med dagen ved å lage og pynte krone, Vi har en spesiell bursdagstrone som barnet sitter på under bursdagsmåltidet. Barnet medbringer frukt eller annet til festen på avdelingen

ü  Besøk på Saniteten: 2 ganger i måneden besøker 4 & 5 åringene de gamle og synger årstidssanger. I forbindelse med 17. mai og Lucia har vi et ekstra besøk.