bygget1

Kontaktinformasjon

Adresse:

Bessungen Økologiske Kulturbarnehage (Berskau hovedgård)

Buskerudveien 142, 3027 DRAMMEN

Telefon:

Styrer: Pia-Marie Høe: 97757078

Avd. Askeladden: 48990500

Avd. Veslefrikk: 48990501

Avd. Lillekort: 48990502

E-post:

Hovedadressen: post@bessungenbarnehage.no

Avdelingene:

askeladden@bessungenbarnehage.no

veslefrikk@bessungenbarnehage.no