bygget1

Kontaktinformasjon

Adresse:

Bessungen Økologiske Kulturbarnehage ( Berskau hovedgård)

Buskerudveien 142, 3027 DRAMMEN

Telefon:

Styrer: Pia-Marie Høe, tlf 97757078

Avd. Askeladden: 48990500

Avd. Veslefrikk: 48990501

Avd. Lillekort: 48990502

e-post:

Hovedadressen: post@bessungenbarnehage.no

Avdelingene:

askeladden@bessungenbarnehage.no

veslefrikk@bessungenbarnehage.no

lillekort@bessungenbarnehage.no