Begrepet «økologisk» er beskyttet ved lov her i Norge. Det betyr at man trenger en godkjenning for å kunne markedsføre noe som økologisk. Dette gjelder ikke bare for produkter, slik som grønnsaker og bær, men også for restauranter som vil profilere seg med økologisk meny eller et hagelag som ønsker å betegne felleshagen sin som økologisk.

Her i landet er det organisasjonen Debio som godkjenner om ulike produksjoner oppfyller bestemte krav og kan kalles økologisk. Da kan produsenten bli medlem i Debio-ordningen og bruke Ø-merket på sine varer og i markedsføringen av dem.

 

Bessungen barnehage er Debio godkjent og kan derfor kalle seg en økologisk barnehage.