Ny i barnehagen – praktisk informasjon

Åpningstid og kjernetid

Barnehagen er åpen mellom 0700 – 1700. Vi har kjernetid mellom 1000 – 1400. Det vil si at alle barn som skal være der den aktuelle dagen, må være i barnehagen mellom 1000 – 1400.

Tilvenning 

Den første dagen på tilvenning er barnet sammen med sine foreldre i ca 1,5 timer. Den andre dagen er foreldrene der en halv time før de går. Barnet er i barnehagen ca 1 time uten foreldre. Den tredje dagen er barnet i barnehagen uten foreldre i store deler av kjernetiden. Fjerde dag skal kunne gå nesten som normalt. Vi vil ha tett dialog med foreldrene, og setter barnets behov høyt.

1. dag: 1000 – 1130: med foreldre

2. dag: 1000 – 1130: uten foreldre fra 1030 – 1130.

3. dag: 1000 – 1400: uten foreldre fra 1030 -1400.

Det taes hensyn til individuelle tilpassninger. Pedagogisk leder for foreldre kommer frem til hva som er best for det enkelte barnet i de tilfeller der en må vike fra oppsatte tilvenningstider.  

Garderobe

Alle barn får sin egen faste plass, med en kurv, hengekroker og benkeplass med hyller til sko. Denne merkes av barnehagen.

Klær og utstyr

Alle barn må ha vanntett  og varmt nok yttertøy i forhold til årstid (lue, votter om vinteren). Vi anbefaler at yttertøyet er stort nok, slik at bevegeligheten er god.

Alle barn må ha innesko.

Alle barn må alltid ha et tørt skift i kurven (body/trøye, strømpebukse/sokker, genser, bukse). Husk å jevnlig sjekke kurven, slik at det ikke mangler noe og at våte/skitne klær og utstyr kommer hjem og blir tørket/vasket.

Vi anbefaler at barna har ullundertøy. Dette holder seg varmt selv om man skulle bli våt.

Teppe/dyne/voksipose til soving.

Vogn til soving.

Drikkeflaske.

Sekk til å ha matpakke i på turdag (dette tar dere bare med på turdagen).

Merking av tøy

Foreldre har selv ansvar for å merke alt tøy og utstyr som barnet har i barnehagen. Tips: På internettsiden navnelapper.no eller lignende sider kan man bestille navnelapper til merking.

Husk å også merke vogn.

Bleier

Barn som bruker bleier må ha med seg bleier, våtservietter og stellekrem selv.

Egne leker

Det er ikke lov til å ha med egne leker i barnehagen. Dette fordi det ofte kan oppstå konflikter og sjalusi hvis noen har med sine egne leker. Vi vil heller av og til arrangere en dag da alle kan ta med seg en leke hver, men da er det planlagt og en del av opplegget. 

Måltider

Det er mulighet for tre måltider om dagen i barnehagen; frokost, lunsj og ettermiddag.

Det serveres økologisk havregrøt til frokost mellom 0800-0900. Hvis barnet skal spise frokost i barnehagen må han/hun komme senest 8 15. Hvis barnet vil ha brødskiver eller annen frokost har det mulighet til å ta med egen matpakke. Dette gjelder kun til frokosten.

Lunsj er fra 11/1130. Barna tar bare med seg matpakke hjemmefra på turdag og onsdag. De andre dagene lager vi maten i barnehagen. Maten vil for det meste, så langt det lar seg gjøre være økologisk. Vi tilstreber å lage sunn og god mat med gode råvarer. Maten lages fra bunnen av. Vi har varmmåltider to dager i uken og baker den tredje dagen. På ukerytmen vil du kunne lese hva vi spiser de ulike dagene. 

Ettermiddagsmåltid er i form av frukt eller annen type ”mellommåltidsmat”.  Dette har vi fra 1430 – 1500.

Matpenger er 350 NOK i måneden for full plass. Matpenger faktureres sammen med oppholdsbetaling.

Bursdager

Barn som har bursdag blir gjort litt ekstra stas på. Bursdagsbarnet får krone og det blir sunget sang. Til lunsj får de vanlig mat for dagen, men foreldrene kan ta med noe til frukten. Vi ser helst at det taes med enten oppskjærte grønnsaker med dipp eller frukt, evt smoothie.

Soving

Barn som trenger å sove i løpet av dagen sover ute i vogn. Vognen  står på barnehagens område på eget ansvar utenom åpningstiden. Vi har en vogn- og lekegarasje der vognene står om natten. Hvert barn må ha eget teppe/dyne/voksipose og lignende til soving, tilpasset årstiden. Dette må merkes med navn. 

Syke barn

Syke barn skal ikke være i barnehagen. Her er link til regler rundt dette:

Regler om sykdom

Ved særlige smittsomme sykdommer som oppkast og lignende må barnet være hjemme til og med en frisk dag, for å være sikker på at smittefaren er over.

Avdelinger

Barna er delt inn i grupper/avdelinger. Avdelingene heter Askeladden, der er det barn fra ca 2 år og oppover, Veslefrikk barn fra ca 2 år og oppover og Lillekort, som er småbarnsavdeling med de aller minste barna fra 0 til ca 2 år.

Uteområde

Vi har et stort uteområde. 

På uteområdet har vi husker, sandkasser, balanseringsstokker, bålplass, sklie, scene, amfi, lekehus og ulike plattinger i tillegg til kjøkkenhage og endel beplantning som gir forskjellige hulrom rundtomkring i hagen.

Kartlegging

Alle barn som begynner i Bessungen barnehage må fylle ut noen skjemaer. Dette fordi vi ønsker å få informasjon om barnet, slik at vi lettere kan møte det i barnehagehverdagen. Det er to skjemaer og en kontrakt som skal fylles ut og sendes (kan også sendes på mail) eller leveres barnehagen. Disse blir sendt foresatte når man har sagt ja til plass i barnehagen.